Rundvee

Vleeskalverenstal Maatschap Bloed, De Glind

Naar grote teveredenheid van de klant heeft Cervix Beton U-vloeren geleverd  bij maatschap Bloed te De Glind.

Deze vloeren ten behoeve van de voergang van deze vleeskalverenstal zijn glad uitgevoerd en kunnen een belasting opnemen van 50 kN